Ofsetovým tiskem provádíme největší část zakázek. Tato technologie vyžaduje delší a poměrně drahou přípravu zakázky, umožňuje ale dosáhnout příznivou cenu za kus při větších nákladech. Pro tuto technologii je naše tiskárna vybavena čtyřmi stroji tradičního domácího výrobce, strojíren Adast Adamov.

Adast Dominant 526A je dvoubarvový stroj pro precizní tisk do formátu B3 (maximální formát papíru je 520 x 381 mm, maximální tisknutelná plocha je 515 x 370 mm). Je vybaven obracecí jednotkou, umožňující jednobarevný oboustranný potisk archu během jediného průchodu strojem. Stroj je také vybaven automatickými číslovači (pro tisk z výšky) a perforovací jednotkou.

Adast Dominant 715 je jednobarvový stroj vhodný pro tisk tiskovin velkých nákladů nebo větších formátů (až 660 x 480 mm).

Pro jednoduché tiskoviny do formátu A3+ (450 x 320 mm) jsou určeny jednobarvové stroje Adast Dominant 514 a Adast Romayor 314.

Ofsetovým tiskem se realizují zejména různé provozní formuláře (staniční a směnové plány, grafikony vlakové dopravy, tj. plachty, provozní záznamy), kartičkové (kapesní) jízdní řády, sešitové jizdní řády, tabulky traťových poměrů, seznamy vlaků pro staniční zaměstnance (mozečky), směrovky na vlaky, vlakové průvodce, věstníky, předpisy apod.

Ofset – tisk z plochy  

Nepřímá tisková technika, jejíž princip spočívá na vzájemné odpudivosti vody a barvy.  

Tisková forma je plocha, která se skládá z tisknoucích a netisknoucích míst v jedné rovině. Místa netisknoucí (hydrofilní) přijímají vodu a proto nepřijímají barvu. Místa tisknoucí jsou mastná (hydrofobní), nepřijímají vodu a proto přijímají barvu. Kresba je pak přímým kontaktem přenášena na pružný ofsetový potah (ofsetovou gumu) a následně mezi tlakovým válcem a gumou dojde k přenesení kresby na papír.  

Tištěný motiv se nejprve otiskne z tiskové formy na ofsetový potah, teprve následně na potiskovaný materiál.  

Soutisk více barev  

Čtyřbarvotisk CMYK

Reprodukovaný obraz je rozdělen na výtažky 4 základních barev - cyan, magenta, yellow a black. Pro každou barvu musí být zhotovena samostatná tisková forma. V tiskovém procesu se jednotlivé barvy tisknou odděleně postupně přes sebe, čímž se reprodukovaný obraz opět spojí do požadované podoby.  

Vysvětlení pojmů  

Formový válec – součást tiskové jednotky; válec na kterém je upnuta tisková forma.

Ofsetový válec – součást tiskové jednotky; je na něm upnut ofsetový potah

Ofsetový potah – součást tiskové jednotky; gumotextilní vrstvený materiál slouží k přenosu barvy (laku) z tiskové formy na potiskovaný materiál

Tlakový válec – součást tiskové jednotky; slouží k vytvoření tlaku potřebného k přenesení vrstvičky barvy z ofsetového potahu na potiskovaný materiál

Barevníková soustava – součást tiskové jednotky; soustava válců sloužících k dávkování, rozválení a přenosu tiskové barvy na tiskovou formu

Vlhčící soustava – součást tiskové jednotky;soustava válců sloužících k dávkování, rozválení a přenosu vlhčícího roztoku na tiskovou formu a/nebo do barevníkové soustavy

Základní barvy (CMYK) – cyan, agenta, yellow, black; barvy určené k barevným reprodukcím předloh pomocí technologie stabilizovaného čtyřbarvotisku

Doplňkové (přímé) barvy – barvy doplňující základní tiskové barvy; používají se k tisku pestrých barev v nejrůznějších odstínech tam, kde technologicky nevyhovuje tisk požadovaného odstínu soutiskem barev základních

Stabilizátor pH – přídavek do vlhčícího roztoku upravující hodnoty pH roztoku; pH přímo ovlivňuje stabilitu tiskového procesu, emulgaci a schnutí barev

IPA – izopropylalkohol; přídavek do vlhčícího roztoku, upravující vlastnosti roztoku – povrchové napětí (ovlivňuje kvalitu a rovnoměrnost nanášení roztoku na tiskovou formu)

Anicolor - technologie krátkého barevníku; z bezzónové barevnice (tvořena komorovou raklí) je tisková barva odebírána jamkami na aniloxovém rastrovém válci. Čím větší a hlubší jsou jamky na válci, tím větší množství barvy se odrbírá. Přebytečná barva, kterou nepojmou jamky aniloxového válce, je stírána stěrkou zpět do komorové rakle. K aniloxovému válci jsou přistaveny dva roztěrací válce pro dosažení optimálního barevného filmu; následně je barva navalována na tiskovou formu pomocí jediného nanášecího válce. Technologie Anicolor pracuje na principu konvenčního ofsetového tisku

Bezvodý (suchý) ofsetový tisk - tisk z plochy bez použití vlhčení; na netisknoucích místech tiskových forem je silikonová vrstva odpuzující barvu (náhrada vlhčení)/

Příjem zakázek
Tel.: 972 741 204
tiskarna@zc.cd.cz

Spočítejte si hmotnost zakázky
 1. Formát
  Neplatný vstup
 2. Gramáž papíru
  Neplatný vstup
 3. Počet kusů
  Neplatný vstup
 4. Hmotnost v kg
  Neplatný vstup

Posilujeme digitální tisk

Tiskárna Českých drah na konci letošního léta nahradila starou technologii X 1000 od Xeroxu novým digitálním barevným produkčním strojem Xerox Iridesse, který je první instalací tohoto zařízení v Olomouci a zároveň nejdelší instalovanou konfigurací na Moravě. Zároveň jsme digitální tisk rozšířili o černobílý produkční stroj Xerox D 125. Horkou novinkou je aktuální instalace velkoformátového laserového tiskového zařízení KIP 940, který umožňuje produkci až 390 metrů čtverečních plnobarevně potištěného papíru z rolí i archů v plakátové kvalitě.

 

© 2020 České dráhy, a.s. | Zásobovací centrum Tiskárna Olomouc | Tvorba webových stránek carl.cz