Soubor dílčích technologických operací v polygrafické výrobě, jejichž cílem je zpracování polotovaru, například potištěného materiálu, do konečné po- doby polygrafického produktu (časopis, kniha, leták, krabice, kalendář, …)

Dílčí operace dokončujícího zpracování – přehled Řezání / Skládání / Šití / Lepení / Výsek, bigování / Zušlechťování (speciální operace) laminace, ražba fólií

Základní pojmy

Knižní blok – vnitřní část knihy, sestávající se ze zkompletovaných složek nebo listů spojených šitím či lepením

Knihařský arch – arch papíru ozna- čený signaturou s přesně vyznačenými stranami produktu tvořící jednu složku

Složka – arch papíru složený jedním nebo více lomy na přede- psaný hrubý formát

Hrubý formát – formát (archu, složky, produktu …) před ořezem

Čistý formát – formát (archu, složky, produktu …) po ořezu

Přefalc – přesah jedné poloviny knihařské složky (nebo též KA, signatu- ry) přes druhou; přefalc přední a zadní

Přebal – zpravidla papírový obal tuhých vazeb; není s vazbou pevně spojen

Bigování – zmáčknutí zpra- covávaných materiálů v úzké lince za účelem usnadnění jejich ohýbání a skládání u vyšších gramáží (od 170 g/m2) / Perforace – proseknutí materiálu v přerušované linii tak, aby se obě části od sebe samovolně neuvolnily, ale snadno se odtrhly.

Řezání – Řezáním se může opracovat materiál před vlastním polygrafickým zpracováním, v jeho průběhu i na konci celého

Základní technologie

Řezání pomocí nože – jednonožové automatizované řezačky, stolní řezačky, trojřez, ploché i kruhové nože

Řezání pomocí nůžek – trojřez u drátošičky, příčná řezačka archů papíru z role, pákové nůžky na lepenku, podélná řezačka, řezací kolečka ve skládacích zařízeních; ploché i kruhové nože

Skládání

Skládáním rozumíme ostrohranné ohýbání pásů nebo archů papíru ve stanoveném místě ohybu podél v rovné linii podle technologií předem určených rozměrů a podle stanoveného schématu

Dva technologické způsoby průmyslového skládání: kapsové a nožové; obě technologie se využívají samostatně i v kombinaci.

Základní druhy skládání

Dráha papíru by měla být shodná se hřbetem výrobku. Pokud není, dochází k praskání ve hřbetu lomu nebo vlnění materiálu kolmo ke hřbetu.

skladani

 • jeden jednoduchý lom
 • dva lomy do kříže
 • dva souběžné lomy
 • harmonikové tři lomy
 • dva okénkové lomy
 • lomy skládané do sebe

Vazba

Vazba měkká - V1, V2, V3, V4

Vazba polotuhá - V5. V6

Vazba tuhá - V7, V8

 • V1  -  vazba šitá drátem (katalogy, sešity …)
 • V2  -  lepená vazba (brožury o více než … listech)
 • V3  -  šitá vazba + přelep hrany
 • V4  -  šitá měkká vazba, vazba šitých brožur
 • V5 - polotuhá vazba V6 - dětské skládanky (leporela)
 • V7 - tuhá vazba s kombinovaným potahem (např. poloplátěná)
 • V8 - tuhá vazba s nekombinovaným potahem, plátěná, desky potaženy jedním kusem knihařského plátna

Průmyslové vazby

Rozlišovány dle vlastností (měkké, polotuhé a tuhé) a způsobu zhotovení

V1 Vazba měkká, šitá; „sešitová“ nebo též „časopisecká“ vazba nebo „na stříšku“; blok zhotoven ze složek snesených do sebe; šitá ve hřbetě drátěnými skobkami, nebo nití krejčov- ským stehem; po sešití oříznuta ze tří stran

V2 Vazba měkká, lepená; blok zhotoven ze slo- žek nebo listů snesených za sebou; po odfrézování hřbetu lepená ve hřbetě disperzním, tavným (HOT MELT) nebo PUR lepidlem, blok zavěšen do obálky; po zavěšení oříznuta ze tří stran i s obálkou. Varianta V2 s chlopněmi – blok oříznut zepředu před zavěšením do obálky; po zavěšení ořez v hlavě a v nohou.

V3 Vazba měkká, šitá; blok snesen ze složek nebo jednotlivých listů za sebou; šitá ve hřbetě drátěnými skobami shora, nebo může být zavěšena do obálky; po ušití ořez ze tří stran, vč. obálky.

V4 Vazba měkká, šitá; blok ze složek za sebou; jednotlivé složky prošity nití nebo tavnou nití, následně je hřbet bloku slepen a celý blok vlepen do obálky; ořez ze tří stran, vč. obálky.

V5 Desky z lehčí lepenky. Vazba polotuhá, šitá nebo lepená; blok je snesen za sebou; jednotlivé složky jsou buď sešity, nebo po ofrézování hřbetů slepeny; blok je před vlepením do polotuhých desek (karton) oříznut zapředu; po zavěšení je produkt oříznut v hlavě a v nohách i s deskami.

V6 Vazba tuhá, leporelo; jednotlivé lepenkové přířezy jsou potaženy potištěným potahem a vzájemně spojeny měkkým plátěným hřbetem; blok leporela je oříznut v hlavě a v nohách po dokončení.

V7 Vazba tuhá, šitá nití, šitá tavnou nití nebo lepená s poloplátěnými (kombinovanými) deskami; složky knižního bloku sneseny za sebou; blok je před zavě- šením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran; u vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen; zavěšení do desek vlepením předsádek; hřbet vazby je potažen jiným materiálem (plátnem).

V8 Vazba tuhá, šitá nití, šitá tavnou nití nebo lepená s celoplátěnými deskami; složky knižního bloku sneseny za sebou; blok je před zavěšením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran; u vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen; zavěšení do desek vlepením předsádek; varianty: V8a – laminovaný potah; V8b – papírový potah; V8c – potah z jiných materiálů.

V9 Vazba tuhá, lepená, šitá nití nebo šitá tavnou nití s deskami z tuhých plastů; složky knižního bloku sneseny za sebou; blok je před zavěšením do desek opatřen předsádkami, může být doplněn stužkou a kapitálky a oříznut ze tří stran; u vyššího rozsahu stran musí být hřbet zaoblen; varianta V9a – desky z měkčených plastů.

Příjem zakázek
Tel.: 972 741 204
tiskarna@zc.cd.cz

Spočítejte si hmotnost zakázky
 1. Formát
  Neplatný vstup
 2. Gramáž papíru
  Neplatný vstup
 3. Počet kusů
  Neplatný vstup
 4. Hmotnost v kg
  Neplatný vstup

Posilujeme digitální tisk

Tiskárna Českých drah na konci letošního léta nahradila starou technologii X 1000 od Xeroxu novým digitálním barevným produkčním strojem Xerox Iridesse, který je první instalací tohoto zařízení v Olomouci a zároveň nejdelší instalovanou konfigurací na Moravě. Zároveň jsme digitální tisk rozšířili o černobílý produkční stroj Xerox D 125. Horkou novinkou je aktuální instalace velkoformátového laserového tiskového zařízení KIP 940, který umožňuje produkci až 390 metrů čtverečních plnobarevně potištěného papíru z rolí i archů v plakátové kvalitě.

 

© 2020 České dráhy, a.s. | Zásobovací centrum Tiskárna Olomouc | Tvorba webových stránek carl.cz