Zakázky přímo k tisku pro všechny technologie přijímáme ve formátu PDF/X1a.

Volba formátu elektronického podkladu, z kterého má být proveden výstup, je zásadní otázkou, řešenou dnes v polygrafické výrobě. Donedávna v uvedené oblasti kralovaly nativní formáty a jazyk PostScript, dnes dostává stále větší zelenou formát PDF. I jeho nasazení k uvedenému účelu nemusí být ovšem vždy bez problémů: zásadní komplikaci představuje skutečnost, že i s pomocí dobrých nástrojů lze vytvořit PDF, které může činit problémy (chybějící písma, barvy v RGB apod.).

Proto se již před nějakým časem začalo pracovat na normě PDF/X, což je modifikovaná podoba PDF, určená právě pro přenos pre-pressových podkladů mezi pracovišti: naznačeným problémům se zpracováním by mělo zamezit to, že se u souboru v PDF/X některé vlastnosti více či méně striktně vyžadují a jiné zakazují.

Jak poslat do tisku velký soubor?

Elektronická pošta umožňuje zasílání souborů max. do 15 Mb. Pro zasílání větších souborů prosím využijte bezplatnou službu www.uschovna.cz.

Jak vytvořit PDF ze souboru *.DOC pro word?

Dobrým řešením je použít programu Adobe Acrobat Distiller, po jehož instalaci se do aplikací Microsoft Office přidají nové funkce pro převod souborů do formátu PDF. Podle dostupných informací ale stále platí, že korektní soubor PDF lze vytvořit prostřednictvím „tisku do souboru“ formátu PostScript (přípony *.PS popř. *.PRN) a jeho následným převedením (destilací) Acrobat Distillerem do formátu PDF.

Další možnosti je využít některou z aplikací, které jsou k dispozici na stránce Software ČD (odkaz v Intranetu ČD). S žádnou z těchto aplikací nemáme dosud žádnou vlastní zkušenost.

Správně dodané podklady

Pro archovou montáž přijímáme data ve formátu kompozitní PDF vyhovující specifikacím PDF/X-4, PDF/X-3, nebo PDF/X-1a. Profil výstupního záměru nastavte tak, aby odpovídal určeným tiskovým podmínkám:

ISO Coated v2 nebo CoatedFOGRA39 pro lesklý i matný křídový papír

ISO Uncoated nebo UncoatedFogra29 pro bílý ofsetový papír

Stránky by měly mít spadávku 3 mm a správně definované pageboxy. Jakékoliv tiskové značky nesmí zasahovat do oblasti spadávky. V dokumentu musí být vloženy všechny použité fonty. Pro archovou montáž nepřijímáme již vyřazené PDF (například dvojstrany). Stránky v PDF musí být seřazeny tak, jak mají jít za sebou. Rozlišení bitmap zvolte podle hustoty tiskového rastru

150 Ipi - 300 dpi - 200 Ipi - 350 dpi

pérovky – 2400 dpi

Pokud budou mít obrázky nižší rozlišení, je nutné při tisku počítat s horší výslednou kvalitou. Vyvarujte se použití příliš silné JPEG komprese. Pokud k zakázce není dodaná fyzická maketa, pošlete maketu v elektronické podobě pro kontrolu správného vyřazení.

Vysvětlivky

Spad: je přesah grafiky mimo čistý formát. Ten je nezbytný pro následné dokončovací práce. Běžně je používán přídavek 3 mm na každou ze stran dokumentu.

Pageboxy (orámování stránky): okraje oříznutí, spadávky, obrazu a řezání v pdf.

Tiskové značky: značky, umístěné mimo čistý formát, používané ke kontrole soutisku, určující velikost dokumentu, hřbetu, prořez, skládání apod.

terc

Příjem zakázek
Tel.: 972 741 204
tiskarna@cd.cz

Spočítejte si hmotnost zakázky
 1. Formát
  Neplatný vstup
 2. Gramáž papíru
  Neplatný vstup
 3. Počet kusů
  Neplatný vstup
 4. Hmotnost v kg
  Neplatný vstup

Posilujeme digitální tisk

Tiskárna Českých drah nahradila starou technologii X 1000 od Xeroxu novým digitálním barevným produkčním strojem Xerox Iridesse, který je první instalací tohoto zařízení v Olomouci a zároveň nejdelší instalovanou konfigurací na Moravě. Zároveň jsme digitální tisk rozšířili o černobílý produkční stroj Xerox D 125. Horkou novinkou je aktuální instalace velkoformátového laserového tiskového zařízení KIP 940, který umožňuje produkci až 390 metrů čtverečních plnobarevně potištěného papíru z rolí i archů v plakátové kvalitě.

 

© 2024 České dráhy, a.s. | Odbor komunikace | Tiskárna Olomouc | Tvorba webových stránek carl.cz