Stanovení ceny zakázky a termínu dodání, objednávka

Pro stanovení přesné ceny zakázky a termínu zhotovení musí z ákazník uvést v poptávce specifikaci výroby, tzn. požadovaný náklad, formát, materiál (druh papíru), barevnost tisku, požadované balení a místo dodání výrobků, případně upřesnění dalšího knihařského zpracování jako je druh vazby u brožur, počet lomů u letáků, lakování, lamina ce, perforaci, číslování, apod.

Do poptávky je dále třeba uvést kontaktní údaje zákazníka pro případné dotazy k upřesnění údajů pro kalkulaci.

Termín a cena zakázky se počítají při stanovení kalkulace na základě dodaných parametrů, pokud se tyto během objednávání nebo výroby změní, může se změnit i termín výroby a výsledná cena zakázky.

Termín na zhotovení zakázky se vždy počítá od termínu dodání tiskových dat nebo schválení korektury do tisku, nikoliv od data vystavení objednávky.

Konečná objednávka se odkazuje na kalkulaci s uvedením popisu, technických parametrů zakázky a požadovaného termínu dodání potvrzeného při kalkulaci.

V objednávce zákazník uvede své fakturační údaje a adresu doručení, na jejichž základě bude vystavena faktura (viz obchodní podmínky ČD, a.s.).

Bez objednávky není možné zakázku zpracovat. Před objednáním si prostudujte obchodní a platební podmínky tiskárny ČD.

Technické požadavky na data, která nám posíláte do tisku, případně ke zhotovení sazby nebo grafického návrhu:

Tiskárna přijímá data v elektronické podobě, formou e-mailu, na přenosném nosiči nebo přes datové úložiště. E-mailovou formou je možno zasílat data do velikosti 10 MB.

Jako tisková data tiskárna přijímá data ve formátu PDF X1A. Do těchto dat (grafiky nebo sazby) již nemůže nikdo zasahovat a jsou předávána v nezměněné podobě do tisku.

Tisková data ve formátu PDF nám dodávejte umístěné na střed s přesahy nejméně 3 mm a s ořezovými značkami.

Za obsahovou stránku a správnost dat odpovídá zákazník. Rovněž tak zákazník odpovídá za barevnost a tonalitu fotografií a použité grafiky, pokud si nevyžádá jejich úpravy a následné nátisky ke schválení.

Zákazník si před tiskem může vyžádat zhotovení makety pro konečnou kontrolu, kterou schválí svým podpisem na maketě.

Pokud z dodaných dat není tiskárně jasné provedení zakázky, může rovněž po zákazníkovi požadovat dodání makety nebo vzoru tiskoviny.

Parametry obrazové grafiky (rastrů) – rozlišení 300 dpi, barevný prostor pro digitální tisk i ofsetový tisk CMYK, velikost obrazové předlohy musí odpovídat výslednému formátu tisku.

Pro velkoformátový tisk (formáty A2 a výše) nutno podklady konzultovat s grafikem.

Loga a vektorovou grafiku dodávat v křivkách s definicí přímých barev v barevné škále Pantone, pokud jsou tyto barvy v grafice použity.

Text a tabulky dodávat jako holý text, tabulky bez přednastaveného formátování.

Velikost stránky v dokumentu by měla odpovídat výslednému formátu po ořezu.

Upozornění - Nedodávejte hotovou montáž textu s fotografiemi a grafikou v programech MS Office, které na to nejsou určeny. Sazbu použitelnou do tisku je nutno zhotovit v grafických programech.

V případě, že tiskárna zhotovuje grafický návrh nebo sazbu zakázky, je nutné, aby před tiskem proběhla se zákazníkem korektura .

Jak probíhá korektura:

 • v případě, že zákazník dodá rukopisy nebo makety pro zhotovení tiskových dat a tyto vytvářejí grafici tiskárny, jsou zhotovená data zaslána k autorské korektuře zákazníkovi.
 • zákazník provede autorskou korekturu, ve které vyznačí případné chyby nebo odchylky od zadání a takto označená data zašle do tiskárny k opravě. Tento proces se může několikrát opakovat s tím, že 2. a další korektury mohou být zpoplatněny na základě spotřeby skutečného času.
 • pokud jsou již data bez chyb, zákazník potvrdí správnost dat imprimaturem (souhlasem k tisku), a to písemnou formou – mailem nebo podpisem nerozebíratelné makety

Příklad zadání

Obchodník Jméno obchodního zástupce  
Zákazník Fakturační údaje, tzn. IČO i DIČ, přesnou adresu a kontaktní osobu včetně telefonní čísla  
Název zakázky Konkrétní název + obecný název např. Den železnice - brožura
Maketa Fyzická maketa, elektronická maketa, návod, náčrt …  
Náklad Počet kusů konečného výrobku např. 1 500 ks brožur
Formát Normalizované formáty řady A, B, C (0-10) / Při speciálních formátech – šířka x výška mm (nutné dodržovat pořadí) např. brožura (šířka) 150 x (výška) 210 mm nebo brožura A4
Rozsah Jednoduché letáky, bloky, brožury: počet stran obálky + počet stran vnitřního bloku např. 4 + 28 stran
Materiál Druh a gramáž papíru, na který se bude tisknout - obálka / vnitřek (více na zadní straně) např. obálka křída mat 300 g/m, vnitřek ofset 120 g/m
Barevnost Počet barev lícové / rubové strany popř. obálka / vnitřek např. obálka 5/4 (pantone 9023 C), vnitřek 4/4 = cmyk/cmyk
Povrchová úprava Druh a rozsah povrchové úpravy: tiskový lak – disperzní lak – lamino - UV lak lesk x mat např. obálka 4/0 lamino mat, 4/4 disperzní lesklý lak
Knihařské zpracování ořez, falcování, bigování, výsek, násek, lepení, skládání, kompletace např. kompletace – vlepení vzorku na pozici
Vazba Vazby V1 – V8 např. V1 – šitá se skobičkou
Podklady, data Kde a pod jakým názvem jsou data uložena. Správně vytvořená data: (neposílat data e-mailem nad 2 MB) např. ftp:/
Balení Po kolika kusech / do jakého materiálu např. po 100 ks, fólie
Doprava, adresa dodání Doprava vlastní, doprava adresa dodání zakázky adresa dodání vzorků, dodací list tiskárny ČD nebo zákazníka  
Termín dodání Den a čas dodání zakázky např. 25. 7.2014

Důležité dokumenty: Obchodní podmínky ČD a.s.

Vysvětlivky

Poznámka: Správně zadaná zakázka / objednávka ušetří spoustu času, telefonů, sil a nervů. Proto využijte objednávkový formulář.

Příjem zakázek
Tel.: 972 741 204
tiskarna@zc.cd.cz

Spočítejte si hmotnost zakázky
 1. Formát
  Neplatný vstup
 2. Gramáž papíru
  Neplatný vstup
 3. Počet kusů
  Neplatný vstup
 4. Hmotnost v kg
  Neplatný vstup

Posilujeme digitální tisk

Tiskárna Českých drah na konci letošního léta nahradila starou technologii X 1000 od Xeroxu novým digitálním barevným produkčním strojem Xerox Iridesse, který je první instalací tohoto zařízení v Olomouci a zároveň nejdelší instalovanou konfigurací na Moravě. Zároveň jsme digitální tisk rozšířili o černobílý produkční stroj Xerox D 125. Horkou novinkou je aktuální instalace velkoformátového laserového tiskového zařízení KIP 940, který umožňuje produkci až 390 metrů čtverečních plnobarevně potištěného papíru z rolí i archů v plakátové kvalitě.

 

© 2020 České dráhy, a.s. | Zásobovací centrum Tiskárna Olomouc | Tvorba webových stránek carl.cz